Sunday, May 14, 2017

Halus


Nasihatmu halus.


Namun cukup terkesan.

Saya yang dahulu, bukanlah yang sekarang. Banyak perubahan telah berlaku. Dan semoga, perubahan-perubahan ke arah kebaikan.

Saya punyai banyak kekurangan, jauh sekali dari kesempurnaan. Semoga Allah mengekehendakkan kebaikan yang banyak untuk hidupku, dan seluruh hidup keluargaku, hidupmu dan seluruh hidup keluargamu.

"Dan tetapkanlah untuk Kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepadaMu". Allah berfirman: "AzabKu akan Aku timpakan kepada sesiapa yang Aku kehendaki, dan rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertaqwa, dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.
Al-A'raf : 156

Saya juga gembira,
kalau awak gembira.

No comments: